Prenájom
Naša budova sa nachádza v širšom centre mesta v pamiatkovej zóne, je technicko-historickou pamiatkou z roku 1900.
V budove sídlia firmy: Informačné Centrum Mladých, logistická firma Durpas, Lasselberger, špeciality u Pala, Fotoateliér mgphoto.sk, Autotechna, a ďalšie

postupnou rekonštrukciou budovy sa snažíme vyhovieť predstavám a potrebám našich nájomníkov. Pred budovou sa nachádza veľké parkovisko.
V budove je nainštalovaný kamerový bezpečnostný systém.

V prípade záujmu o priestory, kontaktujte prosím:

ARPÁD A MIKULÁŠ PÁL
DOLNÁ 18, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
0905 441 170, 0905 436 835, fax 045/692 22 41